Đăng nhập

Đăng nhập
Thống kê chung
Tên huyệnTrang trạiHTX
Đà Lạt2219
Bảo Lộc5511
Đức Trọng4317
Lâm Hà9615
Di Linh507
Đơn Dương316
Lạc Dương52
Bảo Lâm168
Đạ Huoai252
Đạ Tẻh152
Cát Tiên1511
Đam Rông121
Tổng cộng có 385 trang trại và 101 htx trên hệ thống
Diện tích đất sử dụng
Quy mô đất đai
Đất Nông nghiệp
Đất trồng màu 0,3 ha Đất cây lâu năm 1,4 ha Đất đồng cỏ chăn nuôi 0,2 ha
Mặt nước nông nghiệp 1000 m2
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đã cấp sổ đỏ 2 ha
Chưa cấp sổ đỏ 2 ha
Doanh thu trang trại
Sản xuất nông nghiệp 690 triệu đồng
Trồng trọt 60 triệu đồng
Chăn nuôi 630 triệu đồng