Đăng nhập

Đăng nhập
Thống kê chung
Tên huyệnTrang trạiHTX
Đà Lạt2219
Bảo Lộc5511
Đức Trọng4317
Lâm Hà9615
Di Linh507
Đơn Dương316
Lạc Dương52
Bảo Lâm168
Đạ Huoai252
Đạ Tẻh152
Cát Tiên1511
Đam Rông121
Tổng cộng có 385 trang trại và 101 htx trên hệ thống
Thông tin trang trại
Tên trang trại: Châu HoàngThanh
Lĩnh vực sản xuất - kinh doanh: Trang trại trồng trọt
Chủ trang trại: Châu Hoàng Thanh - 69 tuổi Giới tính: Nam
Địa chỉ: Xã Tân Thanh - Lâm Hà - Lâm Đồng
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: Xã Tân thanh - Lâm Hà - Lâm Đồng
Số điện thoại: 0984 752 018
Email: tttamthanh@portals.vn Website:
Mô tả ngắn: Trang trại có 07 ha trồng cà phê. Hàng năm doanh thu từ cà phê đạt 980 triệu đồng
Sản phẩm của trang trại
Cây trồng:
Vật nuôi
Sản phẩm cần bán
Sản phẩm trang trại cần mua