Đăng nhập

Đăng nhập
Thống kê chung
Tên huyệnTrang trạiHTX
Đà Lạt2219
Bảo Lộc5511
Đức Trọng4317
Lâm Hà9615
Di Linh507
Đơn Dương316
Lạc Dương52
Bảo Lâm168
Đạ Huoai252
Đạ Tẻh152
Cát Tiên1511
Đam Rông121
Tổng cộng có 385 trang trại và 101 htx trên hệ thống
Thông tin trang trại
Tên trang trại: Nguyễn Hữu Phong
Lĩnh vực sản xuất - kinh doanh: Trang trại tổng hợp
Chủ trang trại: Nguyễn Hữu Phong - 56 tuổi Giới tính: Nam
Địa chỉ: Đông Hà- Đông Thanh- Lâm Hà
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: Đông Hà- Đông Thanh- Lâm Hà
Số điện thoại: 01668624337
Email: huuphong@gmail.com Website:
Mô tả ngắn: Tổng diện tích đất của trang trại: 4,2 ha. Trong đó 1,5 ha cà phê kinh doanh; Diện tích trồng tiêu 01 ha, Trồng Đinh Lăng 01 ha, Trồng dâu 05 ha. Diện tích chuồng trại dùng cho chăn nuôi gà 1000 m2. Doanh thu bình quân chưa trừ chi phí: 2 tỷ đồng.
Sản phẩm của trang trại
Cây trồng:
Vật nuôi
Sản phẩm cần bán
Sản phẩm trang trại cần mua