Đăng nhập

Đăng nhập
Thống kê chung
Tên huyệnTrang trạiHTX
Đà Lạt2219
Bảo Lộc5511
Đức Trọng4317
Lâm Hà9615
Di Linh507
Đơn Dương316
Lạc Dương52
Bảo Lâm168
Đạ Huoai252
Đạ Tẻh152
Cát Tiên1511
Đam Rông121
Tổng cộng có 385 trang trại và 101 htx trên hệ thống
Thông tin trang trại
Tên trang trại: Cao Chu Quốc
Lĩnh vực sản xuất - kinh doanh: Trang trại chăn nuôi
Chủ trang trại: Cao Chu Quốc - 41 tuổi Giới tính: Nam
Địa chỉ: Đông Thanh- Lâm Hà- Lâm Đồng
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: Đông Thanh- Lâm Hà- Lâm Đồng
Số điện thoại: 0975028244
Email: chuquoc@gmail.com Website:
Mô tả ngắn: Trang trại có 1,5 ha. Trong đó 0,8 ha đất trồng trọt và 0,2 ha dùng cho chăn nuôi. Doanh thu từ trồng trọt đạt 100 triệu đồng, chăn nuôi 1.050 triệu đồng và thủy sản 50 triệu đồng/ năm.
Sản phẩm của trang trại
Cây trồng:
Vật nuôi
Sản phẩm cần bán
Sản phẩm trang trại cần mua