Đăng nhập

Đăng nhập
Thống kê chung
Tên huyệnTrang trạiHTX
Đà Lạt2219
Bảo Lộc5511
Đức Trọng4317
Lâm Hà9615
Di Linh507
Đơn Dương316
Lạc Dương52
Bảo Lâm168
Đạ Huoai252
Đạ Tẻh152
Cát Tiên1511
Đam Rông121
Tổng cộng có 385 trang trại và 101 htx trên hệ thống
Thông tin trang trại
Tên trang trại: Bích Bình
Lĩnh vực sản xuất - kinh doanh: Trang trại tổng hợp
Chủ trang trại: Nguyễn Bá Bình - 46 tuổi Giới tính: Nam
Địa chỉ: Cầu Sắt- Tu Tra- Đơn Dương
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: Cầu Sắt- Tu Tra- Đơn Dương
Số điện thoại: 0984996073
Email: bichbinh@gmail.com Website:
Mô tả ngắn: Trang trại có 4,7 ha trong đó dùng cho trồng trọt 3 ha và dùng cho chăn nuôi 1,7 ha. Nuôi 25 con bò sữa. Hàng năm cho doanh thu từ trồng trọt 200 triệu đồng và chăn nuôi 1,4 tỷ đồng, từ dịch vụ 100 triệu đồng.
Sản phẩm của trang trại
Cây trồng:
Vật nuôi
Sản phẩm cần bán
Sản phẩm trang trại cần mua