Đăng nhập

Đăng nhập
Thống kê chung
Tên huyệnTrang trạiHTX
Đà Lạt2219
Bảo Lộc5511
Đức Trọng4317
Lâm Hà9615
Di Linh507
Đơn Dương316
Lạc Dương52
Bảo Lâm168
Đạ Huoai252
Đạ Tẻh152
Cát Tiên1511
Đam Rông121
Tổng cộng có 385 trang trại và 101 htx trên hệ thống
Thông tin trang trại
Tên trang trại: Nguyễn Đình Dũng
Lĩnh vực sản xuất - kinh doanh: Trang trại tổng hợp
Chủ trang trại: Nguyễn Đình Dũng - 72 tuổi Giới tính: Nam
Địa chỉ: thôn 4b- Hoài Đức- Lâm Hà
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: thôn 4b- Hoài Đức- Lâm Hà
Số điện thoại: 01699412361
Email: dinhdung@gmail.com Website:
Mô tả ngắn: diện tích đất trồng trot của trang trại 18 ha. trồng cà phê và diện tích đất thue khoán là 50 ha. diện tích đất trồng cà phê 14 ha, chăn nuôi 1000 thùng ong mật; Doanh thu hàng năm đạt 01 ti đồng
Sản phẩm của trang trại
Cây trồng:
Vật nuôi
Sản phẩm cần bán
Sản phẩm trang trại cần mua