Đăng nhập

Đăng nhập
Thống kê chung
Tên huyệnTrang trạiHTX
Đà Lạt2219
Bảo Lộc5511
Đức Trọng4317
Lâm Hà9615
Di Linh507
Đơn Dương316
Lạc Dương52
Bảo Lâm168
Đạ Huoai252
Đạ Tẻh152
Cát Tiên1511
Đam Rông121
Tổng cộng có 385 trang trại và 101 htx trên hệ thống
Thông tin trang trại
Tên trang trại: Đeo Văn Hòa
Lĩnh vực sản xuất - kinh doanh: Trang trại trồng trọt
Chủ trang trại: Đào Văn Hòa - 56 tuổi Giới tính: Nam
Địa chỉ: xã Phi Tô- Lâm Hà- Lâm Đồng
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: xã Phi Tô- Lâm Hà- Lâm Đồng
Số điện thoại: 0978578142
Email: vanhoa@gmail.com Website:
Mô tả ngắn: trang trại 07 ha ca phê cho thu hoạch 35 tấn / năm; doanh thu 857 triệu dồng/ năm
Sản phẩm của trang trại
Cây trồng:
Vật nuôi
Sản phẩm cần bán
Sản phẩm trang trại cần mua