Đăng nhập

Đăng nhập
Thống kê chung
Tên huyệnTrang trạiHTX
Đà Lạt2219
Bảo Lộc5511
Đức Trọng4317
Lâm Hà9615
Di Linh507
Đơn Dương316
Lạc Dương52
Bảo Lâm168
Đạ Huoai252
Đạ Tẻh152
Cát Tiên1511
Đam Rông121
Tổng cộng có 385 trang trại và 101 htx trên hệ thống
Thông tin trang trại
Tên trang trại: Đinh Ngọc Quy
Lĩnh vực sản xuất - kinh doanh: Trang trại tổng hợp
Chủ trang trại: Đinh Ngọc Quy - 54 tuổi Giới tính: Nam
Địa chỉ: Hương Thanh - Hương Lâm - Đạ Tẻh
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: Hương Thanh - Hương Lâm - Đạ Tẻh
Số điện thoại: 01265769574
Email: dinhngocquy@gmail.com Website:
Mô tả ngắn: Trang trại có 8,5 ha đất trong đó trồng tiêu 1,8 ha; cà phê 1 ha; sầu riêng xen cà phê; 2 ha cao su và 1000 m2 chồng trại nuôi 300 coan heo/ năm. Doanh thu hàng năm từ trồng trọt 500 triệu, chăn nuôi 200 triệu, dịch vụ 100 triệu
Sản phẩm của trang trại
Cây trồng:
Vật nuôi
Sản phẩm cần bán
Sản phẩm trang trại cần mua