Đăng nhập

Đăng nhập
Thống kê chung
Tên huyệnTrang trạiHTX
Đà Lạt2219
Bảo Lộc5511
Đức Trọng4317
Lâm Hà9615
Di Linh507
Đơn Dương316
Lạc Dương52
Bảo Lâm168
Đạ Huoai252
Đạ Tẻh152
Cát Tiên1511
Đam Rông121
Tổng cộng có 385 trang trại và 101 htx trên hệ thống
Thông tin trang trại
Tên trang trại: Hà Thị Hương
Lĩnh vực sản xuất - kinh doanh: Trang trại trồng trọt
Chủ trang trại: Hà Thị Hương - 55 tuổi Giới tính: Nam
Địa chỉ: Thôn 2 - RôMen - Đam Rông
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: Thôn 2 - RôMen - Đam Rông
Số điện thoại: 01694164692
Email: hathihuong@gmail.com Website:
Mô tả ngắn: Trang trại có 16 ha đất sản xuất nông nghiệp. trong dó 13 ha dùng cho trồng cà phê, 1,5 ha trồng tiêu, 1,5 ha dùng cho chăn nuôi 20 con dê. Vốn của trang trại 1,5 tỷ. Donh thu hàng năm từ trồng trọt 900 triệu và chăn nuôi 100 triệu
Sản phẩm của trang trại
Cây trồng:
Vật nuôi
Sản phẩm cần bán
Sản phẩm trang trại cần mua