Đăng nhập

Đăng nhập
Thống kê chung
Tên huyệnTrang trạiHTX
Đà Lạt2219
Bảo Lộc5511
Đức Trọng4317
Lâm Hà9615
Di Linh507
Đơn Dương316
Lạc Dương52
Bảo Lâm168
Đạ Huoai252
Đạ Tẻh152
Cát Tiên1511
Đam Rông121
Tổng cộng có 385 trang trại và 101 htx trên hệ thống
Thông tin trang trại
Tên trang trại: Âu Xuân Hồng
Lĩnh vực sản xuất - kinh doanh: Trang trại lâm nghiệp
Chủ trang trại: Âu Xuân Hồng - 62 tuổi Giới tính: Nam
Địa chỉ: Xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: Xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Số điện thoại: 0919
Email: xuanhong@gmail.com.vn Website:
Mô tả ngắn: trang trại có 25 ha rừng thông và 5ha đất nông nghiệp; trong đó có 04 trại heo lạnh hàng năm nuôi 6000 con. Doanh thu hàng năm đạt 5 tỷ đồng
Sản phẩm của trang trại
Cây trồng:
Vật nuôi
Sản phẩm cần bán
Sản phẩm trang trại cần mua