Đăng nhập

Đăng nhập
Thống kê chung
Tên huyệnTrang trạiHTX
Đà Lạt2219
Bảo Lộc5511
Đức Trọng4317
Lâm Hà9615
Di Linh507
Đơn Dương316
Lạc Dương52
Bảo Lâm168
Đạ Huoai252
Đạ Tẻh152
Cát Tiên1511
Đam Rông121
Tổng cộng có 385 trang trại và 101 htx trên hệ thống
Thông tin trang trại
Tên trang trại: Nguyễn Thị Thu Trang
Lĩnh vực sản xuất - kinh doanh: Trang trại chăn nuôi
Chủ trang trại: Nguyễn Thị Thu Trang - 46 tuổi Giới tính: Nam
Địa chỉ: Tiên Phong - Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: Tiên Phong - Đinh Văn - Lâm hà - Lâm Đồng
Số điện thoại: 01696 881 367
Email: ttthutrang@portals.vn Website:
Mô tả ngắn: Trang trại có 1 ha trong đó hàng năm nuôi 4 900 con gà đẻ và Hàng năm Doanh thu từ chăn nuôi 1,1 tỷ và thủy sản 30 trieu đồng
Sản phẩm của trang trại
Cây trồng:
Vật nuôi
Sản phẩm cần bán
Sản phẩm trang trại cần mua