Đăng nhập

Đăng nhập
Thống kê chung
Tên huyệnTrang trạiHTX
Đà Lạt2219
Bảo Lộc5511
Đức Trọng4317
Lâm Hà9615
Di Linh507
Đơn Dương316
Lạc Dương52
Bảo Lâm168
Đạ Huoai252
Đạ Tẻh152
Cát Tiên1511
Đam Rông121
Tổng cộng có 385 trang trại và 101 htx trên hệ thống
Tài liệu kỹ thuật
Phân trang
select
Danh sách tài liệu
  • GIỚI THIỆU CHUNG 16/12/2013
  • Tác giả: Chi Cục Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng Năm xuất bản: 2013
  • Trang chủ gồm thông báo mới nhất cho các trang trại, tài liệu kỹ thuật hỗ trợ trang trại và một số chức năng
  • Hướng dẫn sử dụng cho trang trại 16/12/2013
  • Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng Năm xuất bản: 2013
  • Tài liệu hướng dẫn bằng file PDF giúp cho chỉ trang trại có thể đăng nhập và quản lí dễ dàng trên website