Đăng nhập

Đăng nhập
Thống kê chung
Tên huyệnTrang trạiHTX
Đà Lạt2219
Bảo Lộc5511
Đức Trọng4317
Lâm Hà9615
Di Linh507
Đơn Dương316
Lạc Dương52
Bảo Lâm168
Đạ Huoai252
Đạ Tẻh152
Cát Tiên1511
Đam Rông121
Tổng cộng có 385 trang trại và 101 htx trên hệ thống
Tài liệu kỹ thuật
Phân trang
select
Danh sách tài liệu
  • Đặt mầm chỉnh hướng tán lá ngô 16/10/2013
  • Tác giả: Nông Nghiệp Việt Nam Năm xuất bản: 2010
  • Trong việc trồng ngô theo mật độ, khoảng cách và kỹ thuật bón phân được quy định trên bao bì,