Đăng nhập

Đăng nhập
Thống kê chung
Tên huyệnTrang trạiHTX
Đà Lạt2219
Bảo Lộc5511
Đức Trọng4317
Lâm Hà9615
Di Linh507
Đơn Dương316
Lạc Dương52
Bảo Lâm168
Đạ Huoai252
Đạ Tẻh152
Cát Tiên1511
Đam Rông121
Tổng cộng có 385 trang trại và 101 htx trên hệ thống
Tài liệu kỹ thuật
Phân trang
select
Danh sách tài liệu
  • Chuẩn bị hạt giống 14/10/2013
  • Tác giả: Viện Khoa Học Nông Nghiệp Việt Nam Năm xuất bản: 2013
  • Chuẩn bị hạt giống
  • Kỹ thuật cấy 14/10/2013
  • Tác giả: Viện Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam Năm xuất bản: 2012
  • Kỹ thuật cấy